Bannery

Zakładka Bannery zawiera listę dostępnych pozycji bannerów możliwych do skonfigurowania w systemie. W zależności od instalacji i wdrożenia projektu ich lista może się różnić.

Pozycje są to konkretne miejsca w szablonie, gdzie ma się dany banner wyświetlić. Każda pozycja może się składać z wielu różnych bannerów, którymi zarządzasz poprzez kliknięcie nazwy lub przycisku Lista bannerów.

Sposób w jaki wyświetla się banner na danej pozycji również zależy od danego wdrożenia. Czasami będzie to lista jeden pod drugim, niekiedy slider a czasem pojedynczy banner wyświetlany naprzemiennie po przeładowaniu strony.

Dowiedz się jak możesz zmienić banner na stronie