Jak edytować menu

1. Przejdź do zakładki CMS

2. Przejdź do panelu Zarządzanie menu

3. Wybierz pozycję menu jakie chcesz edytować

a) Edycja nazwy oraz pozycji gdzie ma się pokazywać dane menu

- Kliknij ikonę edycji w głównym panelu zarządzania menu

b) Edycja poszczególnych elementów menu

- Wybierz menu którego elementy chcesz edytować

- Możesz dodać nowy element lub edytować już istniejący klikając

Podaj nazwę oraz adres url elementu. Możesz skorzystać z wewnętrznego narzędzia "Linker", klikając w ikonkę w polu adresu url.