Zarządzanie menu

Każda strona internetowa ma zdefiniowane pozycje menu podczas tworzenia projektu graficznego. Menu może znajdować się u góry strony, w prawej lub lewej części oraz w stopce strony. Niezależnie od tego w którym miejscu zostało zdefiniowane, możemy nim zarządzać z poziomu panelu CMS. Po wejściu do modułu system wyświetla listę utworzonych menu. Każde menu może zostać przypisane tylko do jednej pozycji.