Zarządzanie stronami

W górnej części modułu znajdują się przyciski tworzenia nowych stron i kategorii oraz filtry umożliwiające szybkie odnalezienie strony po nazwie, właścicielu i kategorii. Przypisanie strony do utworzonej wcześniej kategorii umożliwia łatwiejsze odnalezienie strony podczas filtrowania.

Tworzenie oraz przypisywanie stron do poszczególnych kategorii ma szczególny wpływ na organizację treści. Kategorie stron poza nazwą posiadają swoje unikalne identyfikatory, które służą do tworzenia odpowiednich adresów URL. Wyjątkiem jest kategoria główna, która jako jedyna nie posiada identyfikatora.

Strony bez wybranej kategorii będą posiadały adres:

  • http://www.moja-strona.pl/nazwa-strony

Natomiast strony przypisane do kategorii posiadające identyfikator będą posiadały następujący adres:

  • http://www.moja-strona.pl/kategoria/nazwa-strony

Odpowiednie zarządzanie kategoriami stron pozwoli na utworzenie zaawansowanej struktury z podziałem na sekcje. System umożliwia tworzenie wielopoziomowych kategorii. Oznacza to możliwość utworzenia adresów URL posiadających nieograniczone zagłębienia, np.:

  • http://www.moja-strona.pl/kategoria/podkategoria/podkategoria/nazwa-strony