Reguły marż

Nasz system umożliwia zdefiniowanie rozbudowanych reguł marż zależnych od wybranych opcji. Możesz ustawić zakres cenowy, np. osobną marże dla produktów z ceną do 100zł o osobną dla produktów z wyższą ceną. Dodatkowo reguły marż można ustalać dla każdej kategorii hurtowni z osobna.

Aby ustawić reguły marż dla danej hurtowni przejdź w jej edycję:

Konfiguracja->Hurtownie->Edycja(twojej hurtowni)->Reguły marż

Kliknij przycisk dodaj regułę

 

Jak widzisz możesz zdefiniować regułę bezpośrednio po parametrach danego produktu już na Twoim sklepie:

  • Cena od
  • Cena do
  • Kategoria
  • Marża

Reguły marż nadpisują wartość główną z ustawień hurtowni. Jeśli produkt spełnia kryteria z kilku różnych reguł to wysokość marży zostanie zsumowana. Dla produktów, które nie załapią się do żadnej reguły, mają zastosowanie ustawienia ogólne.