Jak skonfigurować połączenie z hurtownią

Integrację z wybraną hurtownią możesz rozpocząć przechodząc do modułu Konfiguracja -> Hurtownie i klikając przycisk edycji obok wybranej hurtowni.

Ustawienia integracji

W zależności od wybranej hurtownia w pierwszym kroku musisz podać dane konfiguracji lub link do pliku XML jaki otrzymasz od hurtowni. W niektórych przypadkach będą do dwa osobne linki, jeden dla pełnych danych, drugi do aktualizacji stanów cen. Jeśli przy danej hurtowni nie ma pola na podanie pliku - oznacza to że nie jest on wymagany.

 1. Typ integracji - w tym miejscu określasz czy system ma importować nowe i je aktualizować, tylko importować czy może tylko aktualizować.
 2. Importuj ceny - opcja dostępna dla wybranych hurtowni, które udostępniają zarówno ceny hurtowe jak i detaliczne.
 3. Marża - nakładana na ceny produktów. Ceny nie zmienią się od razu po zapisaniu formularza - należy poczekać na cykliczną aktualizację produktów. Istnieje także możliwość zdefiniowania rozbudowanych Reguł marż. Więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej.
 4. Domyślna stawka VAT - jeśli dana hurtownia nie udostępnia informacji o stawce VAT, system wykorzysta tą stawkę.
 5. Ignoruj VAT z hurtowni - zaznacz jeśli chcesz aby system wykorzystywał zawsze domyślną stawkę VAT.
 6. Zaokrąglij ceny do pełnych złotówek - ceny zaokrąglane są w dół dla 49gr i w górę od 50gr.
 7. Dokonaj zaokrąglenia cen według - określ czy system ma zaokrąglić ceny netto czy brutto.

Nowe produkty

Ustawienia określają sposób importowania nowych produktów do sklepu z hurtowni.

 1. Importuj od ilości - określ minimalną ilość na stanie, jaką powinien posiadać produkt aby mógł zostać zaimportowany
 2. Importuj tylko z powiązanych kategorii - produkty będą importowane wyłącznie z kategorii, które są oznaczone w zakładce "Powiązania kategorii". W przypadku odznaczenia pola, pojawi się dodatkowe o nazwie Domyślna kategoria dla niepowiązanych, gdzie możesz ustalić do jakiej kategorii mają wpadać produkty z niepowiązanych kategorii.
 3. Gdy produkt nie spełni powyższych wymagań lub hurtownia wycofa produkt - jak ma się zachowywać system dla produktów, które zostały już zaimportowane ale przestały spełniać powyższe wymagania. Np. gdy ich ilość na stanie spadnie lub zostaną usunięte z hurtowni.
 4. Przypisz do grup - do jakich grup mają zostać przypisane nowe produkty. Może to być np. "Nowości"
 5. Status - status początkowy dla nowych produktów

 

Aktualizacja produktów

Określ jakie pola mogą być zmodyfikowane podczas cyklicznej aktualizacji produktów. Należy zwrócić szczególną uwagę na zaznaczone pola, np. gdy zaznaczymy aktualizację opisów lub nazw a następnie wykonamy jakieś zmiany ręcznie na zaimportowanych produktach (poprawimy nazwę lub opis), to nasze modyfikacje zostaną nadpisane.

 

Wysyłka

Ustawienia dotyczące wysyłki produktów z danej hurtowni.

 1. Termin wysyłki - domyślny termin wysyłki dla produktów (o ile hurtownia nie udostępnia własnych ustawień).
 2. Cena za przesyłki - ustal w jaki sposób system ma naliczać cenę za wysyłkę w przypadku zakupu produktów z dwóch osobnych magazynów, np. jednocześnie ze sklepu i z hurtowni
 3. Grupa przesyłek - domyślna grupa przesyłek dla produktów z hurtowni.

 

Powiązania kategorii

W tym miejscu masz możliwość połączenia kategorii z hurtowni z kategoriami ze sklepu. W zależności od ustawień hurtowni system zaimportuje produkty wyłącznie z ustalonych kategorii lub ze wszystkich.

Zarówno powiązania kategorii jak i filtrowanie producentów wymaga wstępnego pobrania pliku integracyjnego z hurtowni. Ich edycja zostanie zatem udostępniona dopiero po wstępnym zapisaniu ustawień.

 

Filtr producentów

Możesz określić czy system ma zaimportować produkty wszystkich czy tylko producentów. Dodatkowo istnieje możliwość zmodyfikowania nazwy producenta w trakcie importu na inną. Opcja przydatna w przypadku połączania z kilkoma hurtowniami gdzie nazwy producentów mogą występować w różnych wariantach. Opcja tym samym eliminuje duplikaty nazw posiadających nieznaczną różnicę.

 

Reguły marż

Nasz system umożliwia zdefiniowanie rozbudowanych reguł marż zależnych od wybranych opcji. Możesz ustawić zakres cenowy, np. osobną marże dla produktów z ceną do 100zł o osobną dla produktów z wyższą ceną. Dodatkowo reguły marż można ustalać dla każdej kategorii hurtowni z osobna.

Reguły marż nadpisują wartość główną z ustawień hurtowni. Jeśli produkt spełnia kryteria z kilku różnych reguł to wysokość marży zostanie zsumowana. Dla produktów, które nie załapią się do żadnej reguły, mają zastosowanie ustawienia ogólne.

 

Uruchomienie integracji

Po zapisaniu ustawień system sprawdzi ich poprawność i pobierze wstępnie plik integracyjny z hurtowni. Integracja nie zostanie uruchomiona od razu. Aby tego dokonać przejdź ponownie na listę hurtowni i kliknij przycisk Rozpocznij widoczny przy wybranej hurtowni.

Integracja zostanie dodana do kolejki zadań. Cały proces w zależności od wybranej hurtowni może potrwać nawet do kilku godzin. Możesz w tym czasie normalnie korzystać z panelu administracyjnego - produkty zostaną zaimportowane "w tle".