Edycja danych użytkownika - indywidualny rabat

Wszystkie dane istniejących użytkowników możesz edytować z osobna.

W tym celu przy użytkowniku kliknij przycisk edycji - pojawi się dokładnie ten sam panel co przy tworzeniu użytkownika ręcznie, przy czym będzie już wypełniony danymi.

Każdemu użytkownikowi z osobna możesz przypisać stały rabat w Twoim sklepie. Jest do tego przeznaczony punkt Rabat indywidualny.

Po wprowadzeniu potrzebnych zmian zaakceptuj je klikając przycisk zatwierdź.