Jak dodać poziom rabatowy od określonej kwoty

Przejdź do zakładki Sklep->Użytkownicy->Poziomy rabatowe.

Moduł wyświetla aktualne poziomy rabatowe oraz przypisane do nich progi. Rabaty możesz przypisywać również do poszczególnych grup użytkowników.

W celu utworzenia nowego poziomu rabatu kliknij przycisk Nowy poziom

Zdefiniuj od jakiego progu cenowego ma się naliczać rabat, czy ma przynależeć do odpowiedniej grupy oraz jaki rabat % powinien przyznawać.

Ostatnim krokiem jest kliknięcie przycisku Zatwierdź w celu stworzenia poziomu rabatowego.