Jak dodać parametry produktu

1. Wybierz zakładkę Produkty

2. Wybierz produkt, któremu chcesz przypisać parametry

3. Przejdź do zakładki Parametry w edycji produktu

4. Kliknij przycisk Wybierz parametr - wyświetli się okno z utworzonymi przez Ciebie parametrami

5. Zdefiniuj jakie parametry mają być do wyboru przy Twoim produkcie

6. Możesz ustalić czy dany parametr ma wpływać na cenę produktu lub na jego wagę

7. Ostatnim krokiem jest wybranie przycisku Zatwierdź lub Zatwierdź i zostań