Jak dodać produkt do kilku kategorii

1. Wybierz zakładkę Produkty

2. Wybierz produkt któremu chcesz przypisać dodatkowe kategorie

3. Przejdź do zakładki Kategorie w edycji produktu

4. Kliknij przycisk Wybierz - wyświetli się okno z listą utworzonych przez Ciebie kategorii

5. Wybierz do których kategorii chcesz przypisać Swój produkt

6. Ostatnim krokiem jest wybranie przycisku Zatwierdź lub Zatwierdź i zostań