Moduł dodatkowy  Pakiet optymalny

Zestawy produktów

Moduł umożliwia łączenie produktów w zestawy. Często spotyka się w sklepach promocje na konsole wraz z dwoma padami i jakąś grą w okazjonalnej cenie.

Jak utworzyć zestaw produktów?

1. Przejdź do zakładki Produkty

2. Kliknij przycisk Nowy zestaw w górnej części

3. Panel prezentuje się praktycznie tak samo jak dodawanie jednego produktu. Tutaj również wybieramy nazwę dla całego zestawu, tworzymy osobny opis oraz galerie. Jedyną różnicą jest zakładka Produkty w zestawie w której wybieramy jakie produkty mają się znajdować w danej konfiguracji.

4. Przejdź do zakładki Produkty w zestawie i kliknij przycisk Wybierz

5. Wybierz dokładnie produkt oraz jego ewentualne warianty i dodaj go do zestawu

6. Określ jakie ceny powinny mieć poszczególne produkty w zestawie

7. Ostatnim krokiem jest kliknięcie przycisku Zatwierdź lub Zatwierdź i zostań