Użytkownicy

Panel umożliwia stały podgląd oraz edycję zarejestrowanych użytkowników Twojego sklepu. Ponadto masz możliwość dodawania użytkowników ręcznie gdyby była taka potrzeba.

Moduł dzieli się na trzy części:

  • Główna Użytkownicy - podgląd na istniejących użytkowników
  • Grupy - gdzie możemy ustalać indywidualne rabaty dla poszczególnych grup użytkowników
  • Poziomy rabatowe - gdzie możemy ustalać rabaty w zależności od kwoty zakupów

 

Najczęściej zadawane pytanie: