Jak ustawić promocję na produkty

Promocję cenową na wybrane produkty możesz ustawić na kilka sposobów. Na początek wymagane jest utworzenie samej promocji w systemie. Jak tego dokonać i zarządzać wszystkimi promocjami dowiesz się z artykułu Promocje.

1. Edycja pojedynczego produktu

Przejdź do edycji wybranego produktu. Na głównej karcie w sekcji Cennik przejdź do pola Promocja i wybierz utworzony wcześniej element. Jeśli takie pole nie istnieje, to oznacza że nie utworzono jeszcze żadnej promocji w systemie. Następnie wprowadź cenę promocyjną i zapisz produkt.

2. Edycja wielu produktów na raz

Na liście produktów zaznacz elementy, do których chcesz przypisać promocję. Następnie wybierz na dole listy pole Z zaznaczonymi i Zmień cennik.

Ustaw o ile % lub o jaką kwotę ma się zmienić cena produktu w stosunku do ceny nominalnej i zatwierdź formularz.

3. Automatycznie przypisz produkty do promocji

Produkty możesz przypisać także automatycznie od razu podczas tworzenia lub edycji danej promocji. Zaznacz pole "Automatycznie przypisz produkty do promocji", określ szczegółowe zasady wyszukiwania produktów i zapisz formularz.