Edycja zawartości nagłówka i stopki

Aby zmodyfikować dane i elementy widoczne w nagłówku i stopce przejdź do modułu Konfiguracja -> Wygląd -> Nagłówek / Stopka.

W tym miejscu będziesz mieć możliwość zmiany logo, danych kontaktowych a także kolorystyki.

Aby zmodyfikować elementy głównego menu oraz menu widocznych w stopce należy przejść do modułu CMS -> Zarządzanie menu i wybrać pożądaną pozycję.

Dowiedz się więcej jak edytować menu