1. Wybierz zakładkę produkty

2. Wybierz produkt, któremu chcesz przypisać powiązania

3. Przejdź do zakładki powiązania

4. Klikając przycisk wybierz otworzy się okno w którym dobierz produkty powiązane.

5. Po wybraniu wszystkich produktów powinieneś widzieć nowo dodane pozycje.

6. Ostatnim krokiem jest wybranie przycisku zatwierdź lub zatwierdź i zostań